måndag 11 april 2011

Intervju med Pantrarna

Kristian har intervjuat Murat Solmaz från den nystartade föreningen Pantrarna som kräver fler fritidsgårdar i Biskopsgården. De har mycket intressant att säga!

Kan ni presentera er lite kort. Vilka är ni och vad vill ni?

Pantrarna bildades 14feb 2011, alltså en ganska ny bildad förening. Dess medlemmar består av folk från olika förorter men främst från biskopsgården. Individer som fått nog av nedskärningar i den gemensamt finansierade offentliga sektorn gick ihop till att agera tillsammans för att
göra sina röster hörda och tas på allvar. Medlemmarna gjorde sig snabbt förstådda på att politiker av ren god vilja inte kommer bistå med social service eller ta hand om biskopsgårdens framtid alltså ungdomarna utan press måste komma underifrån av de bosatta i området. Hade det varit på det viset hade det istället för nedskärningar varit upprustning. Sedan 80 talet fanns det 7-8 fritidsgårdar, idag 2011 har vi en fritidsgård för yngre ungdomar som rymmer 30 pers och en annan fritidsgård som numera lagt ner sin öppna verksamhet vilket innebär att ungdomar måste ringa och boka tid innan de får komma in på fritidsgården. Pantrarna ställer krav på att man omedelbart bör slå upp portarna för nya fritidsgårdar och ge ungdomarna en plats att vara på istället för att tvingas ut på gator och torg. Det har skrivits mycket om biskopsgården på sistonde om bilbränder och den ökande kriminaliteten. Vi ser inte detta som ett fenomen utan ursprung utan vi ser den ökande kriminaliteten som en följd av den ökande ojämlikheten i samhället. Pantrarna tror knappast på att öppnandet av en fritidsgård kommer lösa de stora problemen som exisisterar i biskopsgården för att efter ungdomarna kliver ur fritidsgårdarnas portar kommer de att mötas av de samhället som så många gånger svikit dom.
Detta missnöjet har fångats upp av kriminiella gäng. Den organiserade brottsligheten har ökat i biskopsgården och därför behövs det goda förebilder som kan fånga upp missnöjet som finns och förvandla det till något positivt. Vi från pantrarna menar att det inte kommer hjälpa något eller någon med att sätta eld på bilar utan man bör snarare sätta krav på politiker om man vill ha samhällsförändringar. Många utav pantrarnas medlemmar studera på universitet samtidigt som man har uppväxten i förorten och detta är vår största styrka. Vi tror på att vi kan vara förebilder för ungdomarna och göra dom till förebilder för kommande generationer.....

Ni var med i GPTV när ni gick in på stadsdelsnämndens möte i Biskopsgården. Hur uppfattade ni att politikerna reagerade? Är ni nöjda?

Det var bra media anslutning och vi har fått bra med uppmärksamhet av media även vid andra tillfällen än just den demonstrationen som vi hade senast. Politikerna gav inga tydliga svar förrutom det att de ska försöka arbeta fram någonting. Vi från pantrarna var väldigt tydliga med att vi är en seriös förening som ställer seriösa krav på förändringar. Vi har tidigare fått erbjudanden av att få ha en fritidsgård i en tvättstuga eller folketshus som vi kraftigt avvisar och menar att det blir som att placera ungdomarna i ett reservat endast för att övervaka och leka polis.

Vad ska ni göra framöver? Vilka aktiviteter har ni planerade?

Vår förening föddes ur de sociala orättvisor som finns i vårat samhälle och kommer därför att kämpa för social rättvisa så länge vi lever under dessa förhållanden. Vi är en förening som växer väldigt snabbt och har en otroligt stor sammanslutning vid de aktiviter vi håller i.
Nästa aktivitet blir att vi tänker erbjuda ungdomar att åka på utflykt med pantrarna. Detta kommer att finansieras genom såkallade selektiva bidrag från stadsdelsförvaltningen. Vi har då tänkt att bjuda in olika organisationer som arbetar mot droger,våld och rasism för att höja medvetenhet bakom ungdomarnas handlingar. Förrutom detta kommer vi givitvis hålla i en hel del fysiska aktiviter som självförsvar ur olika kampsports grenar och andra bollaktiviteter. På lägret kan vi ta ungdomarnas tankar bort från den vanliga miljön som de vanligtvis lever i, till en miljö där man tillsammans kan genom kreativa ideer forma den miljö man kan tänka sig leva i.

Om ni fick en sak att säga till Biskopsgårdens ungdomar vad skulle det vara?

Politik är inte det där tråkiga som visas på SVT24 där kostym nissar sitter och pratar ett språk som ingen förstår, utan politik är något som existerar runt omkring oss varje dag som vi påverkas av. Så kära ungdomar! vill ni förändra den miljön ni bor i så går det, men endast om ni tillsammans agerar mot orättvisor som ni upplever existera..

Tack för intervjun och lycka till!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar