torsdag 25 april 2013

Dödsviktigt.

Mitt tips under temat Döden är boken Dödsviktigt av Mia Berg.

Mia Berg är journalist och förlorade sin pappa plötsligt när hon var sju år. Dödsviktigt handlar om hur det är att förlora en förälder när man är ung.

Det är stycken om sorg och sorgearbete, tips om hur man som vän kan hjälpa med mera. Detta varvas med intervjuer med några kändisar om hur det var för dom när de, i ung ålder, förlorade en förälder.
Programledaren Peter Settman, musikern Patrik Isaksson (som varit med i melodifestivalen),  keyboardisten från BWO Marina Schiptjenko och Elizabeth Gummesson (föreläsare och författare,  känner inte till henne sen inann. Men hon har sommarpratat i P1) är de som intervjuas.

Mia Berg säger i en intervju att när det hänt stora katastrofer (diskoteksbranden, estonia osv) har det resulterat i att t.ex. skolor har krisplaner för hur de skall agera och stötta när någon sådan stor katastrof sker. Men när ett enskilt barn förlorar en förälder finns det ofta ingen plan för hur man skall hjälpa och stötta. Den här boken kan därför, förutom att hjälpa den som sörjer, fungera som ett stöd för vänner, lärare med flera som vill finnas där för den sörjande.

3000 ungdomar per år förlorar en förälder. Ändå talas det, enligt Mia, väldigt lite om detta. Mia berg vill att Dödsviktigt skall lyfta fram att det här är något som faktiskt händer och är något vi behöver tala om.

Jag oxå! är bokens typ underrubrik. Tanken är att Jag oxå! skall bli en serie om ämnen som inte  tas upp tillräckligt mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar